embrolloso


embrolloso
1 Que tiende a embrollar las cosas.
2 Que es un embrollo o enredo.
SINÓNIMO enredoso

* * *

embrolloso, -a adj. Embrollón o embrollador.

* * *

embrolloso, sa. adj. coloq. Que causa embrollo.

* * *

adjetivo familiar Que implica o causa embrollo.

Enciclopedia Universal. 2012.